🔥🔥🔥 Chính sách Hội viên CLB Doanh Nghiệp Việt Nam (VEC)

🍀🍀🍀 Hội viên tham gia sẽ có các quyền lợi sau đây:

1. Được nhận chứng nhận hội viên & tặng hoa trên sân khấu;
2. Được giảm 50% phí tham gia gian hàng cho mỗi sự kiện do VEC tổ chức;
3. Được chiếu sản phẩm, dịch vụ của công ty mình lên màn hình led 2 phút trước mỗi sự kiện do VEC tổ chức;
4. Được tham gia các sự kiện hot trong & ngoài CLB;
5. Được giao lưu kết nối trực tiếp với các Doanh Nhân, Doanh Nghiệp miễn phí trong mỗi sự kiện do CLB tổ chức để tìm kiếm đối tác, khách hàng tiềm năng;
6. Được chủ động quảng cáo sản phẩm, dịch vụ của Doanh nghiệp mình (mỗi ngày 1 lần ) trên Cộng Đồng Doanh Nghiệp Việt Nam chất lượng (1000 Doanh Nghiệp);
7. Được chủ động quảng cáo sản lượng phẩm, dịch vụ của Doanh nghiệp mình (mỗi ngày 1 lần ) trên Cộng Đồng Doanh Nhân Việt Nam chất lượng (1000 Doanh Nhân );
8. Được quảng cáo sản phẩm, dịch vụ của Công ty mình trên Fanpage, Tiktok, Zalo,… của CLB VEC;
9. Được in hình logo của Công ty lên Backgroud cho mỗi sự kiện do CLB VEC tổ chức;
10. Được tham dự các chương trình xúc tiến thương mại do các tỉnh mời;